UŠI-X

web turistického oddílu UŠI-X, organizace KONDOR - Čtrnáctka

LETNÍ TÁBOR

Tyto informace jsou určeny zejména pro rodiče, kteří nemají úplnou představu o našem táboře.

Děti

Tábor je určený v první řadě pro členy pořádajících oddílů UŠI-X a Arálie. Volná místa mohou být nabídnuta ostatním dětem od 7 do 14 let.

Ubytování

Všichni účastníci jsou ubytováni po dvou ve stanech s dřevěnou podsadou. Postele ve stanech jsou z prken, na které se položí vlastní karimatka, matrace, popř. deka.

Stravování

Na táboře není žádný profesionální kuchař. Jídlo připravují vedoucí, děti se podílejí na přípravě také. Na táboře není žádná stálá stavba. Jídelna i kuchyně jsou ve velkých vojenských stanech. Jídlo je podáváno pětkrát denně. Složení jídelníčku odpovídá standardům na letních táborech a je kontrolováno hygienikem. Pokud má dítě nařízenu speciální dietu, je třeba se předem domluvit se zdravotníkem. Většinou dieta nebrání účasti na táboře.

Program

Pro děti je připraven program na celý den - dopoledne, odpoledne (vyjma poledního klidu) i večer. Veškerý čas je tedy organizován. Hry, výtvarné činnosti, táborové práce i jiný program je podřízen celotáborové tématické hře. Systém táborových programů propracovává naše skupina vedoucích mnoho let. Snažíme se zprostředkovat dětem maximum zážitků, předat zkušenosti a pomoci dětem při hledání vlastních schopností a skrytých rezerv. Vše v míře odpovídající věku a individuálním schopnostem každého dítěte. Zejména je kladen důraz na komunikaci a společné soužití. Děti většinou nejsou rozděleny podle věku a většina programů neprobíhá v pevně daných, neměnných skupinách. Všechny děti, mladší i starší, se tak dobře poznají a učí se vzájemně respektovat. Program je pro děti fyzicky poměrně náročný. Doba spánku je většinou 10 hodin denně - zpravidla od 22 do 8 hodin. Po obědě je pravidelně polední klid.

Vedoucí

Tým vedoucích je tvořen vedoucími oddílů UŠI-X a Arálie a několika dalšími. Celkem cca 12 lidmi. Všichni dospělí na táboře mají alespoň minimální kvalifikaci pro práci s dětmi, jakou požadují vyhlášky a stanovy skupiny Čtrnáctka. Většina vedoucích však má navíc mnohaletou zkušenost s vedením oddílů i pořádáním táborů. Mezi vedoucími je i několik profesionálních pedagogů a lékařka. Všichni vedoucí na táboře jsou dobrovolníci a tráví na táboře svůj volný čas.

Puťák

Během tábora je zorganizován (většinou) třídenní puťák s přespáváním venku nebo pod přístřešky. Děti si nesou vlastní vybavení, proto je třeba mít vhodně velký batoh a turistickou obuv. Trasa a organizace puťáku je předem připravena - bývá dlouhá 10 až 25km na den, podle schopnosti dětí, terénu a počasí. Dětem, které se pravidelně účastní výprav našich oddílů, nečiní puťák nejmenší problém.

Pro lepší představu je možné zhlédnout fotky z minulých táborů.

icon


iconstředa 22.1 - Schůzka
iconstředa 29.1 - Schůzka
iconpátek 20.3 - neděle 22.3 - Čvachtačka


iconFotky z Duchařky 2019

...jsou taktéž v naší galerii!

iconFotky ze 40. výročí

...jsou v naší galerii!


Pro našince:

Jméno :
Heslo: